Categories
News

บิ๊กดาต้า กับผู้ประกอบการ SME คู่ขนานสู่การก้าวข้ามทางรอดของธุรกิจ

บิ๊กดาต้า กับผู้ประกอบการ SME คู่ขนานสู่การก้าวข้ามทางรอดของธุรกิจ SME (Small and Medium Enterprise) หมายถึง วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประกอบด้วยกิจการค้าปลีก ค้าส่ง และกิจการที่ดำเนินงานในด้านการผลิตหรือบริการ โดยมีมูลค่าทรัพย์สินถาวรไม่เกินสองร้อยล้านบาท และมีการจ้างงานไม่เกินสองร้อยคน

Big data หมายถึง จำนวนข้อมูลที่มีปริมาณมาก และมีความซับซ้อนที่แตกต่างกันออกไป เช่น ไฟล์ภาพ ไฟล์เอกสาร หรือข้อมูลสำคัญของลูกค้า เป็นต้น โดยข้อมูลจะมีลักษณะ 4V ได้แก่

-Volume ข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ มีหลายไฟล์รวมกัน โดยเก็บไปในฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ทั่วไป

-Velocity ข้อมูลที่ถูกจัดเก็บด้วยความเร็วสูง เพื่อใช้ในการประมวลผลอันเป็นประโยชน์ต่อการใช้งาน

-Variety ข้อมูลที่มีความหลากหลาย โดยมีที่มาจากหลายประเภท หรือหลายกลุ่ม

-Veracity ข้อมูลที่มีหลายระดับคุณภาพ ใช้วิเคราะห์เพื่อให้ได้ประโยชน์ที่แตกต่างกันออกไป

โดยทั่วไปแล้วในองค์กร หน่วยงานหรือธุรกิจขนาดใหญ่จะใช้ประโยชน์ของ Big data มาวิเคราะห์เพื่อวางแผนกลยุทธิ์ด้านการตลาด ไม่เพียงแต่องค์กรขนาดใหญ่เท่านั้นที่จะสามารถใช้ประโยชน์จาก Big data ได้ ธุรกิจ SME ก็เช่นเดียวกัน หากทราบถึงความต้องการของผู้บริโภคก็อาจเป็นโอกาสในการสร้างกำไรได้อย่างมหาศาล โดยวันนี้ Mandala analytics จะมาบอกเล่าเรื่องราวของ Big data กับผู้ประกอบการ SME คู่ขนานสู่การก้าวข้ามทางรอดของธุรกิจ จะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างตามไปดูกันเลย

ทำไม Big data ถึงมีความสำคัญกับธุรกิจ SME
เราจะยกตัวอย่างที่เข้าใจและทำให้คุณมองเห็นภาพได้ง่ายๆ ก็คือ หากร้านทำเล็บเก็บข้อมูลของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการทำเล็บในแต่ละวัน ว่าสีไหนที่ลูกค้าชอบ และลูกค้าจะเข้ามาใช้บริการในช่วงเวลาใด โดยถ้าข้อมูลเหล่านั้นมีมากพอสมควรจะช่วยให้สามารถนำมาวิเคราะห์ เพื่อหาโปรโมชั่นที่เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละบุคคลได้ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้านั่นเอง

ในการวิเคราะห์ Big data อาจต้องใช้ต้นทุนพอสมควร และในกรณีที่เป็นธุรกิจของ SME ขนาดย่อม ซึ่งยังไม่มีต้นทุนที่มากนัก อาจจะใช้วิธีการเก็บข้อมูลง่ายๆ ด้วยโปรแกรม Excel หรือ Google Sheet เป็นต้น แต่ในปัจจุบัน Big data ได้ถูกพัฒนาให้กลายเป็นเทคโนโลยีแบบ open-sourced ผู้ให้บริการอย่างเช่น Hadoop หรือ Python, R เขาเปิดให้ทดลองใช้บริการชอฟแวร์ที่ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลได้ฟรี โดยโปรแกรมเหล่านี้ถูกใช้งานโดยบริษัทยักษ์ใหญ่หลายเจ้า เช่น Google Facebook และ Amazon เป็นต้น บางครั้งในการวิเคราะห์ข้อมูลของ Big data อาจจำเป็นต้องพึ่งพาอาศัยมืออาชีพในการวิเคราะห์โดยเฉพาะเจาะจง เราเรียกมือดีเหล่านี้ว่า Data scientists

ข้อดี ข้อเสียของธุรกิจ SME

ข้อดี

-จัดตั้งได้ง่าย โดยไม่ได้มีขั้นตอนอะไรที่ซับซ้อน หรือต้องดำเนินเอกสารที่ยุ่งยากเหมือนธุรกิจหรือองค์กรใหญ่

-ไม่ต้องใช้เงินลงทุนที่สูงมาก ก็สามารถเริ่มต้นเป็นเจ้าของธุรกิจขนาดย่อมได้

-ไม่ขึ้นตรงกับหน่วยงานของใคร หรือกล่าวง่ายๆ ก็คือ เป็นเจ้านายตัวเอง โดยผู้ประกอบการสามารถตัดสินใจทำตามสิ่งที่ตัวเองชอบ หรือถนัด โดยที่ไม่ต้องรออนุมัติจากหน่วยงานใด

-ธุรกิจขนาดย่อมจะสามารถใกล้ชิดกับลูกค้าได้อย่างทั่วถึงมากกว่าธุรกิจขนาดใหญ่ และทำให้สามารถทราบความต้องการของลูกค้าได้

ข้อเสีย

-มีโอกาสขยายตัวได้ค่อนข้างยาก เนื่องจากมีข้อจำกัดเรื่องงบประมาณ หรือเงินลงทุน

-มีอำนาจการตัดสินใจที่ผูกขาด บางครั้งการตัดสินใจของคนเพียงไม่กี่คน แม้จะลดขั้นตอนบางอย่างลง แต่อาจไม่เป็นผลดีหากเกิดการตัดสินใจที่ผิดพลาด โดยเฉพาะธุรกิจที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น ทั้งการตัดสินใจของคุณรุ่นเก่าที่มีความคิดหัวโบราณ หรือแม้กระทั่งการตัดสินใจของคนรุ่นใหม่ที่บางครั้งยังขาดประสบการณ์ในด้านการบริหารจัดการธุรกิจ

-เสียเปรียบเรื่องส่วนแบ่งทางการตลาดกับธุรกิจขนาดใหญ่ เนื่องจากธุรกิจขนาดใหญ่จะเป็นที่รู้จัก และผู้คนจะให้ความคุ้นชินกับแบรนด์ที่มีชื่อเสียงนั้นๆ มากกว่า

big dataประโยชน์ของ Big data สู่การก้าวข้ามทางรอดของธุรกิจ SME

หากนำข้อเสียของธุรกิจ SME ซึ่งเราได้กล่าวไปแล้วข้างต้นมาพิจารณาจะทำให้เห็นว่า ข้อเสียที่เป็นปัญหาใหญ่ที่สุดก็คือ การแข่งขันทางการตลาด ด้วยความที่มีต้นทุนน้อย อาจทำให้พลาดโอกาสดีๆ ไป ทั้งหมดทั้งมวลนั้นส่งผลให้ Big data เริ่มเข้ามามีบทบาทเพิ่มมากขึ้นในการดำเนินธุรกิจขนาดย่อม ประโยชน์ของ Big data สู่การก้าวข้ามทางรอดของธุรกิจ SME มีดังต่อไปนี้

– ช่วยให้เข้าใจพฤติกรรมของลูกค้า

การที่แบรนด์ หรือสินค้ามีชื่อเสียง อาจเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ยอดขายเพิ่มสูงขึ้น แต่การเข้าใจพฤติกรรมของลูกค้า คือ สิ่งที่สำคัญยิ่งกว่านั้น ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กหรือธุรกิจขนาดใหญ่ หากนำข้อมูล Big data มาวิเคราะห์เพื่อหาความต้องการของลูกค้าได้จะช่วยให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้า และตอบสนองความต้องการได้อย่างตรงจุด

– ช่วยในการคาดการณ์แนวโน้ม

การคาดการณ์แนวโน้ม ก็เพื่อให้ทราบถึงกระแสความต้องการในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระแสจากโลกโซเชียล หากสามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์ได้อย่างรวดเร็วจะช่วยให้ธุรกิจมีโอกาสเจริญเติบโต หรือสร้างกำไรได้อย่างมหาศาล

– เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต

ในการวิเคราะห์ Big data จะทำให้ได้มาซึ่งข้อมูลสำคัญที่ช่วยในการตัดสินใจ ด้วยการเลือกทางออกที่ดีที่สุด เพื่อลดต้นทุนการผลิต และช่วยให้กระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

– ช่วยคาดการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้น

ซึ่งหากผลการวิเคราะห์โดยคาดการณ์ พบว่าในอนาคตอาจเกิดปัญหาขึ้น จะช่วยให้สามารถจัดการกับปัญหานั้นได้ก่อนที่ปัญหาเหล่านั้นจะส่งผลขั้นรุนแรง หรือกลายเป็นปัญหาเรื้อรังที่ยากเกินกว่าจะแก้ไขได้ เช่น การปรับเปลี่ยนนโยบายต่างๆ หรือการวางยุทธศาสตร์ของธุรกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เป็นต้น

Big data ไม่ได้มีประโยชน์เพียงแค่ธุรกิจขนาดใหญ่เท่านั้น แต่ยังมีความสำคัญในธุรกิจทุกๆ ขนาด ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดกลางหรือขนาดเล็ก หากเราตื่นตัวตามให้ทันโลก ตามให้ทันเหตุการณ์ และใช้ประโยชน์จากข้อมูลจำนวนมากที่มีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยให้ธุรกิจสามารถก้าวต่อไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง