Categories
Travel news

โกเธนเบิร์กอยู่บนชายฝั่งตะวันตกที่สวยงามของสวีเดน

โกเธนเบิร์กตั้งอยู่บนชายฝั่งตะวันตกที่สวยงามของสวีเดน อดีตเมืองท่าอุตสาหกรรมแห่งนี้ไม่ได้คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเสมอไป ที่เปลี่ยนไปในช่วงกลางทศวรรษ 1980 เมืองที่มีปกสีน้ำเงินที่ทรุดโทรมและสกปรกนั้นเป็นลานของนรก ผู้นำทางการเมืองและธุรกิจที่ถูกตีสอนอย่างเหมาะสมได้ให้คำมั่นว่าจะแปลงโฉมเมืองที่เคร่งขรึมจากศตวรรษที่ 17 ให้กลายเป็นสัญญาณแห่งความยั่งยืนของเมือง