Categories
News

ทำไมเด็กที่ยังฟันแท้ขึ้นไม่ครบ ต้องเข้ารับการจัดฟันเด็ก

ทำไมเด็กที่ยังฟันแท้ขึ้นไม่ครบ ต้องเข้ารับการจัดฟันเด็ก สุขภาพช่องปากและฟันของเด็ก ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมาก พอๆกับเรื่องของสุขภาพของเด็กเลยทีเดียว เพราะเด็กในวัยที่ฟันแท้ยังขึ้นไม่ครบ ถือว่าเป้นวัยแห่งการเรียนรู้และเป็นช่วงที่พัฒนาการของเด็กยังคงเติบโตขึ้นเรื่อยๆ

Categories
News

การหายใจทางปากของเด็ก สามารถแก้ไขได้ด้วยเครื่องมือ EF LINE จัดฟันเด็ก

การหายใจทางปากของเด็ก สามารถแก้ไขได้ด้วยเครื่องมือ EF LINE จัดฟันเด็ก ในเรื่องของสุขภาพช่องปากและฟันของเด็ก ถือว่ามีความสำคัญมาก ไม่แพ้กับปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายโดยรวม พ่อแม่ผู้ปกคองควรที่จะหมั่นสังเกตอาการ ถึงแม้ว่าเด็กจะมีสุขภาพช่องปากและฟันที่ดีแล้วก็ตาม แต่การที่เด็กมีพฤติกรรมที่ผิดปกติ ไม่ว่าจะเป็นการดูดนิ้ว หรือดูดขวดนม รวมไปถึงพฤติการหายใจทางปากด้วย แต่การที่เด็กนอนหายใจทางปาก ถือวาเป็นภาวะที่อันตราย เพราะโดยปกติ เด็กจะหายใจทางจมูกเป็นหลัก เมื่อมีภาวะใดที่หายใจทางจมูกไม่ได้ เด็กจึงต้องอ้าปากหายใจ