Categories
News

การจัดเลี้ยงนอกสถานที่ การจัดเลี้ยงในโรงแรม ต้องคำนึงถึงเรื่องใด

การจัดเลี้ยงนอกสถานที่ การจัดเลี้ยงในโรงแรม ต้องคำนึงถึงเรื่องใด การจัดเลี้ยง เป็นการจัดงานเลี้ยงในโอกาสสำคัญต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นงานเลี้ยงสัมมนา งานเลี้ยงฉลองโอกาสสำคัญต่างๆ รวมไปถึงการจัดงานปาร์ตี้ ซึ่งการจัดเลี้ยงนั้น ก็มีด้วยกันหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการจัดเลี้ยงแบบโต๊ะจีน การจัดเลี้ยงแบบบุฟเฟ่ต์ การจัดเลี้ยงแบบค็อกเทล